Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, by mieć możliwość wyboru między tworzeniem ZSŚS a wypłatą świadczenia urlopowego, kto z członków rodziny jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, o sposobach potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych, czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie prowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tematyce szkolenia

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

 • Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • Komisje socjalne
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
 • Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
 • ZFŚS a RODO

KTO PROWADZI

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do stycznia 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, kadr zarządzających i pracodawców.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ……. r., godz. 10.00-14.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba Kailean (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.