Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, by mieć możliwość wyboru między tworzeniem ZSŚS a wypłatą świadczenia urlopowego, kto z członków rodziny jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, o sposobach potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych, czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz  politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie opracowane przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

 • Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
 • Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
 • Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • Komisje socjalne
 • Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady, dokonywanie potrąceń z ZFŚS
 • ZFŚS a RODO

AUTOR E-KURSU

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych; od 2004 r. czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty