Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić?

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z problematyką zaburzeń lękowych i depresyjnych, samouszkodzeń i tendencji samobójczych wśród dzieci i młodzieży, dowiesz się, kiedy należy uruchomić pomoc i interwencję zewnętrzną wobec problemów ucznia
 • Dzięki nabytym kompetencjom  zdiagnozujesz zagrożenia w rozwoju nastolatka oraz wdrożysz skutecznie interwencje i konstruktywne wsparcie wobec trudności emocjonalnych ujawnianych przez uczniów
 • Szkolenie prowadzone jest przez psychologa-praktyka

DLA KOGO

 • Nauczyciele, pedagodzy

O CZYM

 • Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
 • Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
 • Funkcje samouszkodzeń 
 • Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
 • Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

KTO PROWADZI  

Beata Dobińska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; nauczyciel akademicki w ZPSB w Szczecinie (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ……….. r., godz. 15.00 – 19.00
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena:  230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.