Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z problematyką zaburzeń lękowych i depresyjnych, samouszkodzeń i tendencji samobójczych wśród dzieci i młodzieży, dowiesz się, kiedy należy uruchomić pomoc i interwencję zewnętrzną wobec problemów ucznia
 • Dzięki nabytym kompetencjom  zdiagnozujesz zagrożenia w rozwoju nastolatka oraz wdrożysz skutecznie interwencje i konstruktywne wsparcie wobec trudności emocjonalnych uczniów
 • Szkolenie prowadzone jest przez psychologa z doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
 • Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
 • Funkcje samouszkodzeń 
 • Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
 • Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

KTO PROWADZI  

Beata Dobińska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; nauczyciel akademicki w ZPSB w Szczecinie (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej

FORMA I CZAS REALIZACJI    

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 16.11.2021 r., godz. 15.45-20.00, w tym: 15.45-16.00 logowanie się i tzw. próba mikrofonu, 17.30-17.45 przerwa, 19.15-20.00 odpowiedzi na pytania uczestników
 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena: 190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej