Zaburzenia odżywiania w okresie adolescencji – interwencja i profilaktyka (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie zaburzenia odżywiania występują u uczniów w okresie adolescencji, poznasz zasady podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych
 • Dzięki nabytym kompetencjom przeprowadzisz ciekawą i pouczającą pogadankę na temat zdrowego odżywiania, będziesz w stanie podjąć decyzję, czy i kiedy interweniować, skutecznie zachęcisz ucznia i rodzica do konsultacji z odpowiednim specjalistą 
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami odżywiania

DLA KOGO

 • nauczyciele, nauczyciele wspomagający
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni

O CZYM  

 • Czym są zaburzenia odżywiania – definicja problemu
 • Zaburzenia współwystępujące
 • Klasyfikowane zaburzenia odżywiania – kryteria klasyfikacyjne
 • Wpływ zaburzeń odżywiania na środowisko domowe i szkolne
 • Psychoedukacja na temat zdrowego odżywiania. Zasady profilaktyki zaburzeń jedzenia


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociuba – neurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; szkoleniowiec Kailean; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; na co dzień zajmuje się terapią neurologopedyczną i logopedyczną w ramach własnej działalności Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; dodatkowy zakres działań: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja.

Anna Wituszewska – psycholog, absolwentka rocznego kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży Poza Schematami; w ramach własnej działalności prowadzi Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami odżywiania, z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi; specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji oraz adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 28.04.2022 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej