Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie zachowania trudne mieszczą się w normie rozwojowej dzieci i młodzieży, nauczysz się rozpoznawać i różnicować  zachowania prawidłowe i nieprawidłowe, poznasz skuteczne techniki behawioralne, m.in. jak uczyć prawidłowych zachowań (wzmacnianie), jak wygaszać zachowania nieprawidłowe, jak wydawać skuteczne polecenia, jak rozwijać pożądane zachowania społeczne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz krótko- i długoterminowe strategie w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów, co poprawi komfort twojej pracy jako nauczyciela oraz stworzy warunki sprzyjające uczeniu się i budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej oparte na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
 • Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
 • Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
  z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
 • Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
 • Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
 • Budowanie relacji i więzi z uczniami
 • Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

KTO PROWADZI  

Beata Dobińska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; nauczyciel akademicki w ZPSB w Szczecinie (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej

FORMA I CZAS REALIZACJI    

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 21.09.2021 r., godz. 15.45-20.00, w tym: 15.45-16.00 logowanie się i tzw. próba mikrofonu, 17.30-17.45 przerwa, 19.15-20.00 odpowiedzi na pytania uczestników
 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena: 190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej