Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie zachowania trudne mieszczą się w normie rozwojowej dzieci i młodzieży, nauczą się rozpoznawać i różnicować zachowania prawidłowe i nieprawidłowe, poznają skuteczne techniki behawioralne, m.in. jak uczyć prawidłowych zachowań (wzmacnianie), jak wygaszać zachowania nieprawidłowe, jak wydawać skuteczne polecenia, jak rozwijać pożądane zachowania społeczne
 • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele wdrożą krótko- i długoterminowe strategie w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów, co poprawi komfort ich pracy oraz stworzy warunki sprzyjające uczeniu się i budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie
 • Otrzymają praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej oparte na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
 • Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
 • Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
 • Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
 • Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
 • Budowanie relacji i więzi z uczniami
 • Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

KTO PROWADZI

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (Szczecin) / e-learning / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia