Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Uporządkujesz wiedzę nt. wychowania w oparciu o wyższe idee, dowiesz się, jak w szkole XXI w. stworzyć adekwatne metody pracy z młodymi, by skutecznie kształtować u uczniów postawy prospołeczne oraz wrażliwość na prawdę, dobro i piękno
 • Dzięki nabytym kompetencjom wprowadzisz w proces edukacyjno-wychowawczy – zgodnie z priorytetami MEN na rok szkolny 2021/2022 – wychowanie do uniwersalnych wartości
 • Atutem szkolenia jest obszerny kontekst tematyczny, problematyka wychowania do wartości, ze szczególnym uwzględnieniem dobra i prawdy, omówiona zostanie z różnych punktów widzenia – psychologii, filozofii oraz nurtów opartych na kulturze chrześcijańskiej

DLA KOGO

 • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
 • Pedagodzy, psycholodzy szkolni
 • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

O CZYM  

 • Co dzieje się, gdy człowiek zaniecha konstytuowania systemu norm etycznych? A. Maslow o wartościach, antywartościach, dojrzałej osobowości – elementy psychologii humanistycznej
 • Kilka refleksji na bazie psychologii pozytywnej. M. Seligman o cnotach i siłach charakteru
 • Rozumienie wychowania do wartości w oparciu o nurt kultury chrześcijańskiej
 • Wychowanie do wartości czy edukacja do wartości?
 • Antyczna triada wartości – prawda, dobro, piękno w XXI w.
 • Wrażliwość czy odporność?
 • O normach społecznych słów kilka. Zachowania prospołeczne – jak je kształtować
 • Nauczyciel-wychowawca i jego „strefa wpływów”. Czy istnieje ideał wychowawczy?
 • O Sokratesie i trzech mądrych małpach


KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 07.10.2021 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej