Wspieranie kompetencji komunikacyjnych ucznia z deficytami rozwojowymi w kształceniu na odległość

DLACZEGO WARTO

  • Poznasz sposoby wspierania kompetencji komunikacyjnych uczniów z deficytami rozwojowymi z uwzględnieniem rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zdalnej
  • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz zajęcia dydaktyczne, logopedyczne czy terapeutyczne o metody i formy pracy, które pomagają dostosować proces kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów
  • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną

DLA KOGO

  • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, logopedzi

O CZYM

  • Kompetencje komunikacyjne ucznia z deficytami rozwojowymi – autorefleksja z elementami diagnozy
  • Znaczenie współpracy z rodzicem ucznia w procesie kształcenia na odległość
  • Wybrane metody i formy pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi oraz przykłady ćwiczeń do wykorzystania w kształceniu na odległość, np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia z zakresu terapii ręki, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia terapeutyczne

KTO PROWADZI  

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, dorosłych.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: ………….., godz. 15.00 – 19.00
  • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
  • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.