Wspieranie kompetencji komunikacyjnych ucznia z deficytami rozwojowymi w kształceniu na odległość (06/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz sposoby wspierania kompetencji komunikacyjnych uczniów z deficytami rozwojowymi z uwzględnieniem rozwiązań możliwych do zastosowania w pracy zdalnej
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz zajęcia dydaktyczne, logopedyczne czy terapeutyczne o metody i formy pracy, które pomagają dostosować proces kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, logopedzi

O CZYM  

 • Kompetencje komunikacyjne ucznia z deficytami rozwojowymi – autorefleksja z elementami diagnozy
 • Znaczenie współpracy z rodzicem ucznia w procesie kształcenia na odległość
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem z deficytami rozwojowymi oraz przykłady ćwiczeń do wykorzystania w kształceniu na odległość, np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia z zakresu terapii ręki, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia terapeutyczne

AUTOR E-KURSU

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, dorosłych.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 04.06.2021 r. do 17.06.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty