Wiem, że pracujesz, czyli wirtualne tablice uczniów – whiteboard.fi

Wiem, że pracujesz, czyli wirtualne tablice uczniów – whiteboard.fi

Autor: Paulina Kuźmo-Biwan

Nauczycielka języka angielskiego, trenerka kursów internetowych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie; trenerka warsztatów Szkoły Uczącej Się w Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentorka grup szkoleniowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej; od wielu lat tworzy scenariusze szkoleń stacjonarnych oraz kursy z zakresu wykorzystywania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (m.in. dla FRSE oraz European Schoolnet w Brukseli). Organizowała i prowadziła wiele konferencji dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą; autorka i współautorka publikacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych, dydaktyką języka angielskiego oraz wykorzystywaniem narzędzi TIK na lekcjach.

Paulina Kuźmo-Biwan

Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że większość pracy ucznia i nauczyciela przenosi się do środowiska wirtualnego. Już nie tylko przygotowujemy quizy, tworzymy testy, zamieszczamy linki do filmów czy przesyłamy pliki. Chcemy przede wszystkim współdziałać z innymi osobami, niezależnie od miejsca i czasu.

Niezwykła popularność narzędzi Google wynika między innymi z możliwości zaangażowania wielu osób do współpracy nad jednym dokumentem, prezentacją czy arkuszem. Takie rozwiązanie ma mnóstwo korzyści, ale też jedną istotną wadę – uczniowie mogą kasować i edytować swoje wpisy. Udostępniając plik, nauczyciel może mieć także trudności w weryfikacji liczby wpisów dokonanych przez konkretną osobę. Dobrze by było, aby każdy uczeń miał swoją wirtualną kartkę papieru, a nauczyciel mógł te wszystkie kartki przejrzeć, przechadzając się po klasie. Całkiem niezłym pomysłem jest rozpoczęcie takiej przechadzki bez wstawania z krzesła!

Twórcy znanej gry „Kahoot” oferują narzędzie, dzięki któremu nauczyciel tworzy dowolną ilość tablic (wirtualnych kartek) do pracy dla każdego ucznia. Narzędzie dostępne jest pod linkiem https://whiteboard.fi i jest gotowe do użycia, nawet bez rejestracji.

Utwórz nową klasę, klikając opcję New class. Wpisz swoje imię i naciśnij Create new class. Skopiuj link, który pojawi się na ekranie i prześlij go uczniom. Każdy uczeń, który wejdzie na stronę, zostanie poproszony o podanie imienia, a następnie otrzyma dostęp do swojej tablicy. Od tej pory może rysować, pisać, wstawiać obrazy, dodawać kształty, a nawet wybierać kartkę w kratkę, w linię i pięciolinię do zapisu notacji muzycznej.

Nauczyciel widzi tablice wszystkich uczniów, a ponadto ma do dyspozycji własną tablicę.

Wszystko to, co zapisuje nauczyciel na swojej tablicy, jest widoczne dla uczniów po kliknięciu opcji Toggle Teacher Whiteboard. Jeśli nauczyciel chce przekazać swoja tablicę do pracy uczniom, musi kliknąć Push to students. Jest to szczególnie pomocne wtedy, kiedy chcemy przesłać uczniom zadanie do pracy. Przydatna jest również funkcja, która umożliwia pokazanie czyjejś tablicy wszystkim uczniom (na przykład po rozwiązaniu zadania czy udzieleniu odpowiedzi). Korzystamy z tej funkcji za pomocą przycisku Actions – Copy to teacher whiteboard.

W darmowej wersji programu możemy obserwować wszystkie tablice i przekazywać nasze notatki uczniom. Możemy także korzystać z wszystkich narzędzi do edycji. Nie skorzystamy natomiast z płatnych opcji dodawania komentarzy do tablic czy działania bezpośrednio na tablicy ucznia. Po zakończonych zajęciach jednak możemy zapisać tablice uczniów na dysku swojego komputera. Musimy wówczas skorzystać z ikony koła zębatego w prawym górnym rogu – Save all whiteboards as pdf. To ważne, ponieważ będziemy w stanie przejrzeć wszystkie prace w dowolnym momencie, a uczniowie zyskają pewność, że wyniki ich pracy nie zostaną utracone.

Istotną zaletą wirtualnej tablicy jest możliwość monitorowania pracy każdego ucznia tu i teraz, co z kolei pozwala na udzielanie niemal natychmiastowej informacji zwrotnej. Cyfrowa przechadzka po klasie jest doskonałym sposobem na przekazanie uczniom komunikatu: „Jestem tu, obok Ciebie. Widzę Twoja pracę. Mogę Ci pomóc, jeśli będziesz mieć wątpliwości”. To często dużo więcej niż sprawdzenie wiedzy w postaci kartkówki i testu.