Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z procesem wdrożenia PPK w placówce oświatowej; dowiesz się, jak naliczać wpłaty i przekazywać je do instytucji finansowych; poznasz zasady naliczania stażu pracy, terminy zapisywania osób do PPK
 • Dzięki nabytym kompetencjom sporządzisz wszystkie dokumenty prawne, jakie powinny zostać przygotowane w procesie wdrożenia PPK
 • Szkolenie prowadzi specjalista z zakresu pracowniczych planów kapitałowych; otrzymasz szczegółowy harmonogram wdrożenia przystosowany dla jednostek z sektora finansów publicznych

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

O CZYM  

 1. Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu (Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi. Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym)
 2. Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK (Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców. Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19. Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną)
 3. Zasady naliczania wpłat do PPK (Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK. Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy)
 4. Wybór instytucji prowadzącej PPK (Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy. Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej. Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej. Obowiązki informacyjne wobec pracowników, jakie dokumenty i w jakiej formie należy dla nich przygotować. Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników. Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych. Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium. Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK)
 5. Wypłata środków z systemu PPK (Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe. Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat. Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe. Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK)

KTO PROWADZI

Paweł Kobierzewski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu; od 10 lat obsługuje klientów w projektach z zakresu prawa gospodarczego; szkoleniowiec z zakresu pracowniczych planów kapitałowych oraz ochrony danych osobowych dla właścicieli firm, działów kadr oraz płac; autor publikacji dla Gazety MSP, Dziennika Gazeta Prawna, WP.PL

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji:  ……………
 • Miejsce realizacji:  ………………….
 • Cena: 385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.