Wdrożenie PPK w placówkach oświatowych (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z procesem wdrożenia PPK w placówce oświatowej; dowiesz się, jak naliczać wpłaty i przekazywać je do instytucji finansowych; poznasz zasady naliczania stażu pracy, terminy zapisywania osób do PPK
 • Dzięki nabytym kompetencjom sporządzisz wszystkie dokumenty prawne, jakie powinny zostać przygotowane w procesie wdrożenia PPK
 • Szkolenie prowadzi specjalista z zakresu pracowniczych planów kapitałowych; otrzymasz szczegółowy harmonogram wdrożenia przystosowany dla jednostek z sektora finansów publicznych

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr, osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK

O CZYM  

 • Pracownicze plany kapitałowe – charakterystyka systemu
 • Wskazanie zasad rządzących pracowniczymi planami kapitałowymi
 • Specyfika wdrożenia PPK w sektorze publicznym
 • Zapisywanie osób zatrudnionych do PPK
 • Terminy wejścia przepisów dla poszczególnych pracodawców
 • Analiza zmian wprowadzonych przez specustawy dot. COVID-19
 • Przykłady obliczania terminów zapisu do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną
 • Zasady naliczania wpłat do PPK
 • Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK
 • Analiza aspektów podatkowych PPK – wskazanie momentu powstania przychodu
  po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy
 • Wybór instytucji prowadzącej PPK
 • Analiza możliwości scentralizowania wyboru instytucji finansowej przez samorządy
 • Zasady stosowania zamówień publicznych przy wyborze instytucji finansowej
 • Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej
 • Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr
  i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników
 • Sugerowany harmonogram wdrożenia PPK dla jednostek oświatowych
 • Wybór reprezentacji osób zatrudnionych oraz zakres kompetencji tego gremium
 • Podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Wypłata środków z systemu PPK
 • Wskazanie zasad inwestowania środków przez instytucje finansowe
 • Możliwość wypłaty środków przed oraz po osiągnięciu 60 lat
 • Wypłata środków na cele zdrowotne oraz cele mieszkaniowe
 • Podział środków w razie rozwodu oraz w razie śmierci uczestnika PPK


KTO PROWADZI

Paweł Kobierzewski – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu; od 10 lat obsługuje klientów w projektach z zakresu prawa gospodarczego; szkoleniowiec z zakresu pracowniczych planów kapitałowych oraz ochrony danych osobowych dla właścicieli firm, działów kadr oraz płac; autor publikacji dla Gazety MSP, Dziennika Gazeta Prawna, WP.PL

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: r., godz. 09.45-14.00

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.