Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz specyfikę i sposoby pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dowiesz się, jakich formalności musisz dopełnić w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, w tym w zakresie współpracy z rodzicami dziecka z ASD
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne o sprawdzone i skuteczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

DLA KOGO

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • nauczyciele wspomagający
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

O CZYM  

 • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – definicja zaburzenia, obowiązujące kryteria diagnostyczne
 • Niezbędna dokumentacja w ramach WWRD i rewalidacji
 • Współpraca z rodzicami dziecka objętego wsparciem z zakresu WWRD i rewalidacji
 • Metody terapii funkcjonalnej skierowanej do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 04.11.2021 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej