Warsztaty – informacje ogólne

Chcesz wziąć udział w warsztatach?

Przejrzyj aktualne propozycje oraz wypełnij zgłoszenie na wybrany przez Ciebie temat.

Informacje ogólne

  • Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
  • Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
  • Terminy i miejsca realizacji określa organizator
  • Czas trwania – 2 godziny dydaktyczne
  • Nacisk na kształcenie umiejętności
  • Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
  • W cenie – pyszna kawa i poczęstunek