W królestwie ortografii

DLACZEGO WARTO

 • Przypomnisz sobie podstawowe zasady nauczania ortografii, nauczysz się skutecznych sposobów rozwijania umiejętności poprawnej pisowni; dowiesz się, jak planować pracę z uczniami, aby uzyskać maksymalny efekt edukacyjny; udoskonalisz swoje umiejętności wykorzystywania potencjału i predyspozycji indywidualnych uczniów do nauki ortografii; uaktualnisz swoją wiedzę w zakresie poprawiania błędów uczniowskich
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy o propozycje nowych sposobów nauczania oraz bank gier i zabaw rozwijających świadomość ortograficzną dziecka; podniesiesz skuteczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć   
 • Szkolenie ma wymiar praktyczny, od razu można wdrożyć poznane nieszablonowe metody i sposoby pracy z ortografią do realizacji standardowych celów dydaktycznych

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

O CZYM  

 • Efektywne rozwijanie kompetencji ortograficznych w klasach młodszych (niezbędnik teoretyczny)
 • Ortografia w podstawie programowej
 • Zasady kształtowania nawyku ortograficznego
 • Planowanie pracy
 • Bank dobrych pomysłów
 • Wspieranie indywidualnego potencjału uczniów (inteligencje wielorakie, style uczenia się)
 • Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
 • Mnemotechniczny trening ortograficzny
 • Zabawy i gry ortograficzne (planszowe, karciane, z kostkami, ruchowe, ze śpiewem, interaktywne itp.)
 • Ortobajki i rymowanki
 • Jak poprawiać błędy ortograficzne?

KTO PROWADZI  

Iwona Sołtysiak – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka w zakresie diagnozy i terapii uczniów z dysleksją rozwojową, coach; ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej III stopnia; w latach 2001-2008 przewodnicząca 6 Koła Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej w Szczecinie; aktywna instruktorka ZHP w stopniu harcmistrza.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 23.05.2022 r., godz. 15.00 – 19.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, al. Wojska Polskiego 31/5 (siedziba KAILEAN)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek