Strategie pracy z uczniami z deficytami rozwojowymi na podstawie Stosowanej Analizy Zachowań (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz założenia Stosowanej Analizy Zachowania, płaszczyzny i przykłady jej wykorzystania
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne o metody i formy pracy dostosowane do zachowań i możliwości psychofizycznych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i zachowania, zaburzeniami rozwoju mowy, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, trudnościami w nabywaniu nowych umiejętności
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek do pracy z uczniami z deficytami rozwojowymi

DLA KOGO

 • nauczyciele szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi
 • nauczyciele wspomagający szkół masowych
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

O CZYM  

 • Stosowana Analiza Zachowań jako metoda terapii poznawczo-behawioralnej
 • W przypadku jakich zaburzeń można wykorzystać SAZ?
 • System wzmocnień – jak tworzyć, zmieniać i wycofywać
 • Wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowań w rozwoju mowy i komunikacji ucznia
 • Podstawowe techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych
 • Współpraca z rodzicami w zakresie wdrażania SAZ


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

Anna Wituszewskapsycholog dziecięcy, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, pracuje z dziećmi krzywdzonymi, niską samooceną, z zaburzeniami odżywiania, zachowania, z zaburzeniami lękowymi, z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 20.11.2021 r., godz. 9.45-14.00

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej