Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą się, co się składa na rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i jakie są jego prawidłowości, poznają zakres i elementy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
  • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacą zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne o metody i formy pracy rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci, m.in. umiejętności identyfikowania emocji własnych i innych, właściwego reagowania w sytuacji doświadczania danej emocji, radzenia sobie ze stresem, porażką, z odrzuceniem, presją grupy, umiejętności pracy zespołowej, wyrażania własnych opinii z szacunkiem do drugiej osoby
  • Szkolenie prowadzą specjaliści – poznasz autorskie rozwiązania sprawdzone w praktyce

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Co składa się na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka? Prawidłowości i zaburzenia rozwoju 
  • Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej elementy w obszarze rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Przykłady ćwiczeń i zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i innych, właściwe reagowanie w danej sytuacji społecznej, radzenie sobie ze złością, wstydem, strachem, z porażką, z odrzuceniem, presją grupy, słuchanie innych, okazywanie szacunku i empatii drugiej osobie)
  • Plan pracy, ocena postępów dziecka

KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

Anna Wituszewskapsycholog dziecięcy, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, pracuje z dziećmi krzywdzonymi, niską samooceną, z zaburzeniami odżywiania, zachowania, lękowymi,
z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi 

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia