Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – zadanie do wykonania, a nie problem do rozwiązania

DLACZEGO WARTO

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną przy tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły: mocowanie prawne, zakres profilaktyki zawartej w programie, co należy wziąć pod uwagę, konstruując program, na czym polega integracja obu programów; dowiesz się, do czego potrzebna jest diagnoza potrzeb szkoły, w jaki sposób dokonać ewaluacji programu, nauczysz się tworzyć mapę środowiskową czynników chroniących i czynników ryzyka szkoły
 • Dzięki nabytym kompetencjom pisanie programu wychowawczo-profilaktycznego stanie się zadaniem do wykonania, a nie problemem, przed którym stawiany jest nauczyciel
 • W ramach działań szkoleniowych wypracujesz niemalże gotowe narzędzie oraz otrzymasz wykaz przydatnej literatury w zakresie tematycznym szkolenia

DLA KOGO

 • wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

O CZYM

 1. Podstawy prawne związane ze zmianami MEN w sprawie działań wychowawczo-profilaktycznych
 2. Model i konstrukcja programu (Preambuła. Wartości wybrane przez społeczność szkolną. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Wizja szkoły, misja szkoły, sylwetka absolwenta. Cele ogólne i szczegółowe. Strategia wychowawczo-profilaktyczna. Ceremoniał i tradycje. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych. Uchwalenie, plan działań)
 3. Etapy pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym
 4. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

AUTOR E-KURSU

Beata Florczak – pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy (WOS, WDŻ), koordynator szkolnych działań związanych z udzielaniem pomocy dla ucznia z SPE, przewodnicząca zespołu wychowawczego szkoły, współautor Szkolnego Programu Wychowawczego-Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji opiekuna samorządu szkolnego, współorganizator wielu przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim z zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy, podnoszenia samoświadomości uczniów; jej uczniowie to laureaci i finaliści licznych olimpiad i konkursów, wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w 2017 r. odznaczona medalem KEN.

FORMA I CZAS REALIZACJI

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty