Prawo pracy w oświacie – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się m.in. o zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń, zmianie katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata oraz pracownika; usystematyzujesz wiedzę na temat uprawnień pracowników, oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, postępowania dyscyplinarnego za naruszenie praw dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz politykę kadrową do obowiązujących przepisów
 • Szkolenie prowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tematyce szkolenia

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

 • Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
 • Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
 • Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
 • Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
 • Ocena pracy i awansu zawodowego nauczycieli
 • Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
 • Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

KTO PROWADZI

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do stycznia 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, kadr zarządzających i pracodawców.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie otwarte  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: …………..
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba Kailean (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena:  385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, poczęstunek, zaświadczenie

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.