Praca z uczniem z zaburzeniami typu ADHD i ADD w szkole (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się rozpoznawać kluczowe objawy ADHD i ADD w zachowaniach uczniów w różnych sytuacjach szkolnych, nabędziesz praktyczne umiejętności pracy z uczniem z ADHD i ADD, dowiesz się, kiedy potrzebne jest włączenie pomocy zewnętrznej
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz skuteczne interwencje wobec nieprawidłowych i niepożądanych zachowań uczniów wynikających z ADHD i ADD
 • Szkolenie odwołuje się do konkretnych sytuacji szkolnych i przypadków spotykanych w codziennej praktyce nauczycieli

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Pedagodzy szkolni

O CZYM

 • Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD i ADD
 • Objawy zaburzeń vs trudności w szkole – główne obszary problemów
 • Objawy zaburzeń vs zachowania niepożądane – prawidłowe sposoby reagowania nauczycieli
 • Impulsywność wynikająca z ADHD i ADD – budowanie systemu bezpieczeństwa w klasie
 • Metody i techniki w pracy z uczniem z ADHD i ADD – jak pomóc uczniowi?
 • Kiedy potrzebne jest włączenie pomocy zewnętrznej?
 • Jak budować relacje z uczniem z ADHD i ADD?
 • Włączanie rodziców do współpracy

KTO PROWADZI  

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; nauczyciel akademicki w ZPSB w Szczecinie (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 07.12..2021 r., godz. 15.45-20.00, w tym: 15.45-16.00 logowanie się i tzw. próba mikrofonu, 17.30-17.45 przerwa, 19.15-20.00 odpowiedzi na pytania uczestników
 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena: 190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej