„Powrotowy” zawrót głowy vs. profilaktyka zintegrowana (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z możliwymi, przewidywalnymi konsekwencjami powrotu uczniów po przerwie izolacyjnej i wakacjach; pogłębisz wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w kontekście aktualnej sytuacji; otrzymasz wskazówki dotyczące rozpoznawania sytuacji problemowych i łagodzenia skutków izolacji oraz dydaktycznych aspektów powrotu
 • Dzięki nabytym kompetencjom poprawisz jakość swojej pracy oraz będziesz adekwatnie reagować na różne sytuacje związane z funkcjonowaniem szkolnym uczniów po powrocie, zarówno na zachowania ekstrawertywne, jak i znamionujące wycofanie, wyobcowanie
 • Wyróżnikiem szkolenia jest włączenie elementów wiedzy nt. kształtowania odporności psychicznej, co obok wsparcia i uważności na problemy readaptacyjne wydaje się potrzebne i uzasadnione

DLA KOGO

 • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
 • Pedagodzy, psycholodzy szkolni

O CZYM  

 • Wyzwania związane z powrotem do tradycyjnego (hybrydowego) nauczania
 • Nauczycielu – „Maslow przed Bloomem”, hasło nieustająco aktualne!
 • Rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży w aspekcie readaptacji 
 • Ubiegłoroczne „przydasie”, czyli co i jak przenieść z praktyki nauki zdalnej na nową rzeczywistość
 • Co  nowego wnosi Raport Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”
 • „Być dostrojonym nauczycielem …” – kilka praktycznych wskazówek
 • Podstawa programowa po powrocie – naprawiać czy przyspieszać
 • Jak zadbać o siebie – rady dla osób wspierających rozwój
 • Kształtowanie odporności psychicznej w szkole – wymysł czy konieczność

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 25.08.2021 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej