Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy poznają zakres, elementy oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej, dowiedzą się, jak tworzyć zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapoznają się z niezbędną dokumentacją obowiązującą w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dzięki nabytym kompetencjom zaplanują i przeprowadzą działania wspierające uczniów, przygotują niezbędne dokumenty, usprawnią swój warsztat pracy w danym zakresie
  • Szkolenie prowadzą specjaliści, uczestnicy otrzymają przykładowe wzory dokumentów oraz konkretne wskazówki do wykorzystania w praktyce

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zakres działań
  • Formy wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole – w tym wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19
  • Kto i w jakiej formie może prowadzić zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  • Dokumentacja obowiązująca przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
  • Plan pracy i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

Anna Wituszewskapsycholog dziecięcy, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, pracuje z dziećmi krzywdzonymi, niską samooceną, z zaburzeniami odżywiania, zachowania, lękowymi,
z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi 

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia