Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie dokumenty z zakresu WWRD należy przygotować w placówce zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz na co zwrócić szczególną uwagę, dowiesz się, jakie kwalifikacje powinien posiadać zespół do WWRD
 • Dzięki nabytym kompetencjom zorganizujesz zajęcia z zakresu WWRD, zaplanujesz pracę zespołu, dostosujesz dokumentację do zaleceń zawartych w opinii dziecka, wdrożysz wsparcie dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych
 • Otrzymasz wzory dokumentów oraz przykłady ich zastosowania w praktyce

DLA KOGO

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, SOSW

O CZYM  

 • Jakie dokumenty powinien dostarczyć rodzic dziecka do placówki, by zostało ono objęte wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • Powołanie zespołu do wczesnego wspomagania rozwoju w placówce – skład zespołu, zakres kompetencji i zadań członków zespołu
 • Procedury, dokumenty obowiązujące w placówce przy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych w opinii dziecka o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju – indywidualny program wspomagania (zakres i tryb opracowania), plany pracy z dzieckiem
 • Organizacja współpracy między specjalistami i rodzicami dziecka, ewaluacja postępów dziecka w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju   


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 15.02.2022 r. lub 12.04.2022, godz. 9.45-14.00

9.45-10.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej