Organizacja pracy szkoły podstawowej z wykorzystaniem możliwości tworzenia grup mieszanych wiekowo

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz i przeanalizujesz aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne związane z pracą w grupach mieszanych wiekowo; zostaniesz przygotowany do efektywnej pracy w sytuacji klas o niewielkiej liczbie uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom zorganizujesz w nowoczesny sposób pracę małej szkoły funkcjonującej w  środowisku o zmniejszającej się liczbie mieszkańców
 • Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista, wieloletni pracownik kuratorium oświaty

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, przedstawiciele organów prowadzących

O CZYM

 • Klasy łączone –  wymiar prawny
 • podstawa prawna funkcjonowania klas łączonych
 • kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo a wymagania państwa wobec szkół
 • zasady organizacji kształcenia
 • między teorią a praktyką – studia przypadków
 • Klasy łączone – aspekt pedagogiczny
 • uwarunkowania kształcenia w grupie zróżnicowanej wiekowo
 • Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

KTO PROWADZI

Katarzyna Parszewskaprofesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ………….., godz. 10.00-14.00
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.