Organizacja pracy szkoły podstawowej z wykorzystaniem możliwości tworzenia grup mieszanych wiekowo (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz i przeanalizujesz aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne związane z pracą w grupach mieszanych wiekowo; zostaniesz przygotowany do efektywnej pracy w sytuacji klas o niewielkiej liczbie uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom zorganizujesz w nowoczesny sposób pracę małej szkoły funkcjonującej w  środowisku o zmniejszającej się liczbie mieszkańców
 • Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista, wieloletni pracownik kuratorium oświaty

DLA KOGO

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele organów prowadzących

O CZYM  

 • Klasy łączone –  wymiar prawny
 • podstawa prawna funkcjonowania klas łączonych
 • kształcenie w grupie zróżnicowanej wiekowo a wymagania państwa wobec szkół
 • zasady organizacji kształcenia
 • między teorią a praktyką – studia przypadków
 • Klasy łączone – aspekt pedagogiczny
 • uwarunkowania kształcenia w grupie zróżnicowanej wiekowo
 • Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

KTO PROWADZI

Katarzyna Parszewska profesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 01.02.2022 r. lub 05.04.2022, godz. 9.45-14.00

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej