Odpowiedzialność porządkowa a dyscyplinarna nauczycieli (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia uporządkują wiedzę na temat odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli, przebiegu oraz zasad prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele zwiększą swoją świadomość na temat znaczenia dbałości o przepisy prawne dla bezpiecznego i koncyliacyjnego funkcjonowania wszystkich stron uczestniczących w życiu szkoły
 • Szkolenie prowadzi ekspert prawa oświatowego z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli
 • Kary porządkowe – za co można je otrzymać i w jakiej formie?
 • Tryb stosowania kar
 • Jak skutecznie złożyć sprzeciw przeciwko karze?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność karna dyrektora
 • Obowiązki nauczycieli
 • Studium przypadku
 • Kiedy do sądu?
 • Postępowanie dyscyplinarne nauczycieli – wykaz zmian

KTO PROWADZI

Anna Krause – ekspert prawa oświatowego, absolwentka prawa, pedagogiki i historii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, nauczyciela historii; wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe oraz znajomość prawa oświatowego w przystępny i co najważniejsze praktyczny sposób potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane przepisy prawa.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia