Od malucha do starszaka – kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym – Moduł II

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz alternatywne metody pracy z dzieckiem w opanowaniu czytania od najmłodszej grupy przedszkolnej, przećwiczysz wybrane zabawy wspierające proces czytania, dowiesz się, jak wprowadzać naukę czytania poprzez zabawę z dziećmi  w przedszkolu
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy o atrakcyjne i sprawdzone sposoby wyposażania dzieci w umiejętność czytania, wesprzesz dzieci mające trudności w nauce czytania, dostosujesz zabawy do możliwości dzieci
 • Otrzymasz cenne wskazówki i porady potrzebne do uzyskania sukcesu w procesie nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej

O CZYM  

 • Zabawy z literami i sylabami wspierające czytanie w wieku przedszkolnym
 • Sylaba ważna w czytaniu
 • Praktyczne zastosowanie czytania ze zrozumieniem w pracy z dziećmi
 • Specyficzne trudności w czytaniu w wieku przedszkolnym
 • Gry i zabawy stymulujące analizatory przygotowujące do czytania

KTO PROWADZI  

Beata Wańtowskapedagog, nauczyciel dyplomowany; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie; posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu umiejętności komunikacyjnej dzięki ukończonym kursom i warsztatom, m.in. metoda Gordona, mediacje sądowe, program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”; w swojej pracy z dziećmi wdrożyła  nowatorski sposób pracy z dziećmi na bazie Planu Daltońskiego; edukator szkoleń dla nauczycieli z pedagogiki Froebla; współpracuje z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola, w którym publikuje scenariusze zajęć z zakresu wczesnego czytania; prowadzi zajęcia otwarte w przedszkolu dla nauczycieli i studentów z zakresu czytania.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 15.01.2022 r. lub 11.06.2022, godz. 10.00-14.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 (siedziba KAILEAN)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek