Ocenianie i dokumentowanie postępów edukacyjnych i terapeutycznych uczniów z SPE (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Zdobędziesz wiedzę na temat oceniania postępów edukacyjnych i terapeutycznych uczniów z deficytami rozwojowymi, dowiesz się jak modyfikować i dokumentować cele zawarte w IPET, dowiesz się, jak współpracować z rodzicami uczniów w przedmiotowym zakresie
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy, zbudujesz strategie oceny, udokumentujesz oraz przeprowadzisz ewaluację postępów edukacyjnych i terapeutycznych uczniów z deficytami rozwojowymi
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek do pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi  

DLA KOGO

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz szkół podstawowych
 • nauczyciele wspomagający
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

O CZYM  

 • Dokumentowanie pracy terapeutycznej i dydaktycznej
 • Modyfikacja celów i informacji zawartych w WOPFU i IPET
 • Ewaluacja postępów edukacyjnych i terapeutycznych uczniów z SPE
 • Współpraca z rodzicami – udzielanie informacji zwrotnej


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociuba neurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; szkoleniowiec Kailean; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; na co dzień zajmuje się terapią neurologopedyczną i logopedyczną w ramach własnej działalności Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; dodatkowy zakres działań: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 24.02.2022 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej