Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, nauczysz się dokumentować ocenę postępów edukacyjnych i zachowania uczniów w sposób zgodny z przepisami, dowiesz się, jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w tym zakresie uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym
 • Dzięki nabytym kompetencjom zapobiegniesz powstawaniu sytuacji konfliktowych z uczniami i ich rodzicami związanych z oceną postępów edukacyjnych i zachowania uczniów
 • Szkolenie prowadzi doświadczony nauczyciel i wicedyrektor szkoły, otrzymasz przykłady sprawdzonych rozwiązań oraz szczegółowe wskazówki odnośnie do ich wdrażania

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM  

 • Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
 • Dokumentowanie  postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
 • Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
 • Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej


KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze szkoły”.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 09.11.2021 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej