Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (10/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, nauczysz się dokumentować ocenę postępów edukacyjnych i zachowania uczniów w sposób zgodny z przepisami, dowiesz się, jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w tym zakresie uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym
 • Dzięki nabytym kompetencjom zapobiegniesz powstawaniu sytuacji konfliktowych z uczniami i ich rodzicami związanych z oceną postępów edukacyjnych i zachowania uczniów
 • Szkolenie prowadzi doświadczony nauczyciel i wicedyrektor szkoły, otrzymasz przykłady sprawdzonych rozwiązań oraz szczegółowe wskazówki odnośnie do ich wdrażania

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM

 • Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
 • Dokumentowanie  postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
 • Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
 • Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

AUTOR E-KURSU

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły” i „Doradcy Kariery”.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 06.10.2021 r. do 19.10.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty