Obserwacja i ocena pracy nauczyciela

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz różne modele obserwacji pracy nauczyciela, nauczysz się włączać je do procesu nadzoru pedagogicznego; udoskonalisz umiejętności udzielania informacji zwrotnej w sposób zapewniający obu stronom, obserwowanej i obserwującej, bezpieczeństwo emocjonalne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wykorzystasz obserwację pracy nauczycieli jako narzędzie rozwoju ich umiejętności, a nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, co przyczyni się do przekształcania szkoły w organizację uczącą się; włączysz w proces obserwacji wspierającej nauczycieli, dzięki czemu umożliwisz im podnoszenie własnych kompetencji oraz wspieranie w rozwoju innych pracowników, czyniąc ich aktywnymi uczestnikami procesu obserwacji
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz przykładowe dokumenty oraz wskazówki do ich zastosowania

DLA KOGO

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM  

 • Rodzaje obserwacji pracy nauczyciela: diagnozująca, kontrolno-oceniająca, wspierająca (doradczo-doskonaląca) – cele, przebieg, wykorzystanie wyników do rozwoju pracy szkoły
  i podnoszenia kompetencji nauczycieli
 • Wskaźniki obserwacji pracy nauczyciela
 • Wskaźniki obserwacji poziomu umiejętności ucznia
 • Przygotowanie do obserwacji – rozmowa przed obserwacją
 • Rozmowa po obserwacji – udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; scenariusz rozmowy po obserwacji zapewniającej bezpieczeństwo emocjonalne
 • Obserwacja a ocena pracy nauczyciela
 • Obserwacja koleżeńska – alternatywna metoda obserwacji wspierającej
 • Dokumentacja obserwacji – konkretne przykłady

KTO PROWADZI  

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze szkoły”.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: …………………….godz. 10.00 – 13.00
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.