Польский язык для иностранцев – общая информация

Вы из Украины или Беларуси? У вас есть трудности с самостоятельным изучением польского языка? Не уверены с чего начать? Вам не хватает четких советов, понятных объяснений, интересных практических упражнений?

Это предложение для Вас!

Польский язык для иностранцев – общая информация

  • Курсы проводятся стационарно в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 12 человек
  • Интерактивные дидактические материалы, групповой форум, онлайн-консультации
  • Расписание занятий составляется организатором
  • Условием получения сертификата об окончании курса является посещение минимум 80% занятий и положительная сдача итогового теста
  • Во время перерывов – вкусный кофе и сладости

👉 Курс польского языка для начинающих A1

👉 Курс польского языка A2_B1

👉 Курс польского языка B2_C1

Głos Szczeciński – Język polski dla Ciebie (artykuł z 10.12.2022 r.)


Pochodzisz z Ukrainy lub Białorusi? Masz trudności z samodzielną nauką języka polskiego? Nie wiesz od czego zacząć? Brakuje Ci jasnych wskazówek, zrozumiałych wyjaśnień, ciekawych i praktycznych ćwiczeń?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Język polski dla obcokrajowców – informacje ogólne

  • Kursy realizowane są w siedzibie Kailean (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin) w grupach do 12 osób
  • Dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych, forum grupowego, konsultacji online
  • Terminy realizacji określa organizator
  • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność na minimum 80% zajęć oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego
  • Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1

👉 Kurs języka polskiego A2_B1

👉 Kurs języka polskiego B2_C1