Польский язык для иностранцев – общая информация

Вы из Украины или Беларуси? У вас есть трудности с с самостоятельным изучением польского языка? Не уверены с чего начать? Вам не хватает четких советов, понятных объяснений, интересных практических упражнений?

Это предложение для Вас!

Польский язык для иностранцев – общая информация

 • Курсы польского языка доступны всем заинтересованным лицам, которые соответствуют критериям адресатов (количество мест ограничено, подача заявок заблаговременно)
 • Курсы проводятся стационарно в КAILEAN® (al. Wojska Polskiego 31/5, Щецин) в группах до 12 человек
 • Интерактивные дидактические материалы, групповой форум, онлайн-консультации
 • Расписание занятий составляется организатором
 • Условием получения сертификата об окончании курса является посещение минимум 80% занятий и положительная сдача итогового теста
 • Во время перерывов – вкусный кофе и сладости

👉 Курс польского языка для начинающих A1 по выходным

👉 Курс польского языка B1 по выходным

👉 Курс польского языка A1/A2 в рабочие дни

👉 Курс польского языка A2/B1 в рабочие дни

👉 Индивидуальные уроки польского языка для любого уровня подготовки


Pochodzisz z Ukrainy lub Białorusi? Masz trudności z samodzielną nauką języka polskiego? Nie wiesz od czego zacząć? Brakuje Ci jasnych wskazówek, zrozumiałych wyjaśnień, ciekawych i praktycznych ćwiczeń?

Ta oferta jest dla Ciebie!

Język polski dla obcokrajowców – informacje ogólne

 • Kursy języka polskiego dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Kursy realizowane są stacjonarnie w siedzibie Kailean (al. Wojska Polskiego 31/5, Szczecin) w grupach do 12 osób
 • Dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych, forum grupowego, konsultacji online
 • Terminy realizacji określa organizator
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność na minimum 80% zajęć oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego
 • Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego B1 w weekendy

👉 Kurs języka polskiego A1/A2 w dni powszednie

👉 Kurs języka polskiego A2/B1 w dni powszednie

👉 Indywidualne lekcje języka polskiego na dowolnym poziomie zaawansowania