Niejadek w przedszkolu lub szkole. Jak sprawić, by dziecko chciało jeść? (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie nieprawidłowości rozwojowe wpływają na wybiórczość pokarmową u dziecka, poznasz zasady podejmowania działań terapeutycznych i profilaktycznych
 • Dzięki nabytym kompetencjom wprowadzisz działania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka, będziesz w stanie podjąć decyzję, czy i kiedy interweniować,  skutecznie zachęcisz rodziców ucznia do konsultacji z odpowiednim specjalistą 
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy
  z dziećmi z zaburzeniami odżywiania

DLA KOGO

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nauczyciele wspomagający szkół masowych
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni

O CZYM  

 • Jakie nieprawidłowości rozwojowe mają wpływ na wybiórczość pokarmową u dziecka?
 • Wpływ wybiórczości pokarmowej na rozwój dziecka
 • Wpływ wybiórczości pokarmowej na środowisko domowe i przedszkolne/szkolne
 • Przykłady podejmowanych działań terapeutycznych


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociuba – neurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; szkoleniowiec Kailean; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; na co dzień zajmuje się terapią neurologopedyczną i logopedyczną w ramach własnej działalności Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; dodatkowy zakres działań: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja.

Anna Wituszewska – psycholog, absolwentka rocznego kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży Poza Schematami; w ramach własnej działalności prowadzi Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami odżywiania, z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi; specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji oraz adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 09.06.2022 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej