Niegrzeczne zachowania dzieci – jeszcze norma czy już zaburzenie? (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie zachowania trudne uczniów mieszczą się w normie rozwojowej, gdzie przebiega granica normy oraz jakie są kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń, które mogą stanowić podłoże nieodpowiednich zachowań
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy o metody i formy pracy dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności z zachowaniem
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek do pracy z uczniami

DLA KOGO

 • nauczyciele szkół podstawowych
 • specjaliści szkolni

O CZYM  

 • Jakie zachowania dziecka powinny zwrócić uwagę nauczyciela?
 • Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń (ADHD, ADD, ODD, CD)  
 • Jakie trudności szkolne mogą generować zachowania trudne ucznia?
 • Diagnoza potrzeb ucznia – rola i zadania nauczycieli i specjalistów szkolnych
 • Współpraca z rodzicami ucznia mającego trudności z zachowaniem
 • Warsztat – omówienie strategii terapeutycznych

KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociuba – neurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; szkoleniowiec Kailean; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; na co dzień zajmuje się terapią neurologopedyczną i logopedyczną w ramach własnej działalności Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; dodatkowy zakres działań: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja.

Anna Wituszewska – psycholog, absolwentka rocznego kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży Poza Schematami; w ramach własnej działalności prowadzi Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami odżywiania, z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi; specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji oraz adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 10.02.2022 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej