Nauczyciel matematyki w obliczu aktualnych wyzwań i możliwości edukacyjnych

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jak zmotywować do nauki uczniów i podtrzymać ich zaangażowanie na lekcjach matematyki, jak przygotować autorski program zajęć, by powiązać matematykę z wiedzą
  z życia codziennego, jak zachęcić dziecko do nauki z pomocą nowoczesnych technologii
 • Dzięki nabytym kompetencjom będziesz mógł organizować procesy dydaktyczne z uwzględnieniem aktywnego udziału każdego ucznia, rozwijać zainteresowania uzdolnionych podopiecznych i zwiększać motywację do nauki uczniów słabych
 • Podczas szkolenia opracujesz scenariusze lekcji, które obejmują działania dla różnych uczniów i wspólne zasoby wspierające zajęcia z matematyki dla uczniów

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • Realizacja podstawy programowej a zbudowanie atrakcyjnych i uwzględniających potrzeby uczniów zajęć
 • „Po co mi matematyka?” – jedno z najmądrzejszych pytań ucznia
 • Dynamiczna matematyka – konieczność czy „lekcyjny dodatek”?
 • Nowe wymagania i zadania dla nauczyciela – jak najefektywniej rozwijać swoje kompetencje metodyczne
 • Pokolenia XYZ – ewolucja komunikacji międzypokoleniowej na lekcjach matematyki
 • Reguły wpływu społecznego oraz słowa perswazyjne jako narzędzia podnoszące skuteczność nauczania
 • Analiza procesu zapominania i zapamiętywania, czyli jak uczyć, żeby uczeń pamiętał

KTO PROWADZI  

Ryszard Markowicz – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji:  …………… r., godz. 15.00-19.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.