Motywowanie uczniów do nauki w pracy zdalnej i stacjonarnej

DLACZEGO WARTO

  • Poznasz skuteczne metody i narzędzia motywowania uczniów, nauczysz się unikania sytuacji i działań demotywujących zarówno w czasie nauki zdalnej, jak i w trybie stacjonarnym
  • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz u siebie zachowania sprzyjające zaangażowaniu uczniów do wykonywania standardowych, rutynowych zadań szkolnych oraz budowaniu u nich motywacji wewnętrznej w procesie uczenia się
  • Otrzymasz „zdalne narzędzia motywacyjne”, które z powodzeniem wykorzystasz już przy następnym połączeniu online ze swoimi podopiecznymi

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
  • Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
  • Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
  • Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki zdalnej
  • Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w czasie nauki zdalnej

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia