Matematyka jest fajna! Jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, a zarazem niebanalny sposób

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się o głównych założeniach koncepcji wczesnego nauczania przez zabawę oraz praktycznych możliwościach jej wykorzystania w nauczaniu matematyki, udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie doboru i przeprowadzania gier i zabaw
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat oraz stworzysz uczniom warunki sprzyjające efektywnej nauce
 • Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny, odwołuje się do najbliższych sfer rozwoju dziecka i pokazuje, jak pielęgnować dziecięcy entuzjazm i przekonanie, że matematyka to dobra zabawa

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

O CZYM  

 • Efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych w klasach młodszych
  • Aktywność dziecka w świetle podstawy programowej
  • W Krainie Liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę
  • Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne
 • Bank gier i zabaw matematycznych
  • Gry i zabawy sprawnościowe
  • Gry i zabawy strukturalne
  • Gry i zabawy strategiczne
  • „Smaczna matematyka” – przepisy na dobrą zabawę i szkolne sukcesy
  • Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb, celów dydaktycznych i możliwości uczniów

KTO PROWADZI  

Iwona Sołtysiakabsolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka w zakresie diagnozy i terapii uczniów z dysleksją rozwojową, coach; ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej III stopnia; w latach 2001-2008 przewodnicząca 6 Koła Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej w Szczecinie; aktywna instruktorka ZHP w stopniu harcmistrza.

FORMA I CZAS REALIZACJI

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 21.03.2022, godz. 15.00 – 19.00
  (wybór terminu – podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego)
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek