Kształtowanie odporności psychicznej w rzeczywistości szkolnej. Konieczność czy kolejny niedorzeczny wymysł?

DLACZEGO WARTO

Głównie z powodu potrzeby odpowiedzi na tytułowe pytanie. Również dlatego, że odporność psychiczna jako proces i umiejętność psychologiczna jest możliwa (konieczna?) do wdrażania w placówce i wydaje się, że jej kształtowanie powinno zawierać się w działaniach wychowawczych. Podczas webinaru poznasz podstawy wiedzy (definicje) oraz główne modele dotyczące opisywanego zjawiska.

DLA KOGO

  • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

O CZYM  

  • Odporność psychiczna – genetyczny stan posiadania czy kompetencja do wykształcenia (nabycia) w ciągu rozwoju
  • Koncepcja Rezyliencji – krótkie przedstawienie
  • Drabina psychiczna
  • Przykładowy inwentarz do badania odporności psychicznej dziecka

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padło – trener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, szkoleniowiec Kailean, a także coach i terapeuta we własnym gabinecie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

webinar na żywo  – 1 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: 10.01.2022 r.
  • Godziny realizacji: 19.00-19.45, w tym 30 minut – seminarium internetowe, 15 minut – sesja Q&A
  • Dostępność: dla subskrybentów newslettera*
  • Cena:  forma bezpłatna

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ

Rejestracja przez zaproszenie mailowe

*Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń

Chcesz dołączyć do grona subskrybentów newslettera Kailean? Wypełnij formularz.