Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości

DLACZEGO WARTO

  • Poznasz i przeanalizujesz aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne przyjmowania do szkoły uczniów migrujących
  • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnisz organizację pracy szkoły, klas oraz poszczególnych nauczycieli, którzy dzięki temu spokojnie, bez lęku i zbędnego stresu będą mogli podjąć wyzwanie szybkiego i efektywnego włączenia nowego ucznia do polskiego systemu oświaty
  • Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista, wieloletni pracownik kuratorium oświaty

DLA KOGO

  • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy

O CZYM

  • Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny (przyjmowanie uczniów do szkoły; organizacja kształcenia; między teorią a praktyką – studia przypadków)
  • Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym i metodycznym – organizacja i nadzór (doświadczenia ucznia i szkoły; metody pracy z uczniem cudzoziemskim)
  • Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

KTO PROWADZI

Katarzyna Parszewskaprofesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

  • Termin realizacji: ………….., godz. 10.00-14.00
  • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
  • Cena: 385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.