Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz i przeanalizujesz aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne przyjmowania do szkoły uczniów migrujących
 • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnisz organizację pracy szkoły, klas oraz poszczególnych nauczycieli, którzy dzięki temu spokojnie, bez lęku i zbędnego stresu będą mogli podjąć wyzwanie szybkiego  i efektywnego włączenia nowego ucznia do polskiego systemu oświaty
 • Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista, wieloletni pracownik kuratorium oświaty

DLA KOGO

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM  

 • Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny:
  • przyjmowanie uczniów do szkoły i kwalifikowanie do odpowiedniej klasy
  • organizacja kształcenia (lekcje j. polskiego, wyrównywanie różnic programowych z innych przedmiotów)
  • między teorią a praktyką – studia przypadków
  • przydatne informacje dla rodziców dzieci migrujących
 • Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym
  i metodycznym – organizacja i nadzór:
  • doświadczenia ucznia i szkoły
  • metody pracy z uczniem cudzoziemskim
 • Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych


KTO PROWADZI

Katarzyna Parszewska profesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 4 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 01.03.2023, godz. 9.45-13.15

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  260 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej
Istnieje możliwość realizacji ww. tematu w formule zamkniętej dla rady pedagogicznej. Sprawdź program.