Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wyzwania i możliwości (05/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz i przeanalizujesz aspekty prawne, organizacyjne i metodyczne przyjmowania do szkoły uczniów migrujących
 • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnisz organizację pracy szkoły, klas oraz poszczególnych nauczycieli, którzy dzięki temu spokojnie, bez lęku i zbędnego stresu będą mogli podjąć wyzwanie szybkiego  i efektywnego włączenia nowego ucznia do polskiego systemu oświaty
 • Szkolenie prowadzi doświadczony specjalista, wieloletni pracownik kuratorium oświaty

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy

O CZYM  

 • Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy – wymiar prawny: przyjmowanie uczniów do szkoły, organizacja kształcenia, między teorią a praktyką – studia przypadków
 • Praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym i metodycznym – organizacja i nadzór: doświadczenia ucznia i szkoły, metody pracy z uczniem cudzoziemskim
 • Dobre praktyki – przykłady owocodajnych rozwiązań szkolnych

AUTOR E-KURSU

Katarzyna Parszewska profesor oświaty, od 36 lat w edukacji (uczelnia wyższa, publiczne i niepubliczne szkoły, placówka nadzoru pedagogicznego); absolwentka UMK w Toruniu oraz licznych staży zagranicznych; autorka wielu rozwiązań organizacyjnych wychodzących poza utarte schematy; zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień zwiększenia szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie możliwości prawnych i pedagogicznych podniesienia owocodajności pracy szkół; zdobytą wiedzą i doświadczeniami od lat dzieli się z innymi, zajęcia z nią są niezwykle inspirujące, porządkujące wiedzę i napędzające do działania, ale także wzmacniające wewnętrznie.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty