Kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcji geografii

DLACZEGO WARTO

 • Przypomnisz sobie, czym są kompetencje kluczowe, dowiesz się, jak kształtować kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej; uaktualnisz swoją wiedzę w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych na lekcjach geografii; poznasz sposoby nauczania geografii w kontekście rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaplanujesz i przeprowadzisz inspirujące lekcje geografii, wdrożysz do procesu dydaktycznego formy i metody sprzyjające kształceniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
 • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym

DLA KOGO

 • Nauczyciele geografii szkół podstawowych

O CZYM

 • Czym są kompetencje kluczowe i dlaczego ich potrzebujemy?
 • Geografia a potrzeby współczesnego świata
 • Kreatywność i współpraca na lekcjach geografii
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie
 • Technologie cyfrowe w nauczaniu geografii

KTO PROWADZI  

Ryszard Markowicz – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji:  …………… r., godz. 15.00-19.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.