Klasyfikowane i nieklasyfikowane zaburzenia odżywiania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie zaburzenia odżywiania występują u dzieci w poszczególnych okresach rozwojowych – sklasyfikowane i niesklasyfikowane, poznasz zasady podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych
 • Dzięki nabytym kompetencjom przeprowadzisz ciekawą i pouczającą pogadankę na temat zdrowego odżywiania, będziesz w stanie podjąć decyzję, czy i kiedy interweniować,  skutecznie zachęcisz dziecko i rodzica do konsultacji z psychiatrą, psychologiem lub logopedą
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami odżywiania

DLA KOGO

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nauczyciele wspomagający szkół masowych
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

O CZYM  

 • Czym są zaburzenia odżywiania – definicja problemu
 • Zaburzenia współwystępujące
 • Wpływ zaburzeń odżywiania na rozwój dziecka
 • Sposoby pomocy w niwelowaniu skutków zaburzeń odżywiania
 • Wpływ zaburzeń odżywiania na środowisko domowe i szkolne
 • Psychoedukacja na temat zdrowego odżywiania. Zasady profilaktyki zaburzeń jedzenia
 • W jaki sposób zachęcić dziecko i rodzica do konsultacji ze specjalistą


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

Anna Wituszewskapsycholog dziecięcy, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, pracuje z dziećmi krzywdzonymi, niską samooceną, z zaburzeniami odżywiania, zachowania, z zaburzeniami lękowymi, z zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 23.10.2021 r., godz. 9.45-14.00

9.45-10.00         logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej