Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia uczniów klas młodszych

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się rozpoznawać zachowania prawidłowe i nieprawidłowe uczniów w młodszym wieku szkolnym; przypomnisz sobie znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz skuteczne interwencje wobec nieprawidłowych i niepożądanych zachowań uczniów zwłaszcza działania zabezpieczające przed destrukcyjną agresją i zachowaniami eksternalizacyjnymi (słabo kontrolowanymi)
 • Otrzymasz praktyczne narzędzia zarządzania relacjami z rodzicami a zwłaszcza radzenia sobie z ich zastrzeżeniami i wątpliwościami; szkolenie odwołuje się do konkretnych sytuacji szkolnych i przypadków spotykanych w codziennej praktyce nauczycieli

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica. Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela
 • Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
 • Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
 • Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
 • Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
 • Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
 • Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
 • Expose wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
 • Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

KTO PROWADZI  

Beata Dobińskapsycholog, nauczyciel akademicki (ZPSB w Szczecinie, m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia), certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 26.10.2021 r., godz. 15.00-19.00 
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek