Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia uczniów klas młodszych (04/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się rozpoznawać zachowania prawidłowe i nieprawidłowe uczniów w młodszym wieku szkolnym; przypomnisz sobie znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz skuteczne interwencje wobec nieprawidłowych i niepożądanych zachowań uczniów zwłaszcza działania zabezpieczające przed destrukcyjną agresją i zachowaniami eksternalizacyjnymi (słabo kontrolowanymi)
 • Otrzymasz praktyczne narzędzia zarządzania relacjami z rodzicami; szkolenie odwołuje się do konkretnych sytuacji szkolnych i przypadków spotykanych w codziennej praktyce nauczycieli

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica. Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela
 • Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
 • Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
 • Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
 • Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
 • Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
 • Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
 • Expose wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
 • Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

AUTOR E-KURSU

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dziecii młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 04.04.2021 r. do 17.04.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty