Jak zakończyć staż i uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego? (05a/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Uaktualnisz i wzbogacisz wiedzę na temat procedur awansu zawodowego nauczycieli, nabędziesz kompetencje niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
 • Dzięki nabytym kompetencjom sporządzisz odpowiednią dokumentację i podsumowanie odbytego stażu, efektywnie przygotujesz się do egzaminu
 • Otrzymasz wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury awansu oraz praktyczne wskazówki, które pomogą przygotować się do efektywnego zakończenia stażu

DLA KOGO

 • Nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego
 • Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią, planują pełnić funkcję opiekuna stażu

O CZYM  

 • Analiza przepisów o awansie zawodowym
 • Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
 • Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
 • Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
 • Przedłużenie stażu
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania
 • Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, przykładowe pytania i zadania do wykonania

AUTOR E-KURSU

Iwona Boguswieloletni nauczyciel-praktyk, pasjonat swojego zawodu; dyrektor szkoły podstawowej; członek komisji egzaminacyjnych; certyfikowany trener kadr systemu oświaty; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna – US Szczecin, studia podyplomowe na kierunkach: Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – TWP Szczecin, Edukacja wczesnoszkolna – US Szczecin, Wychowanie fizyczne – US Szczecin, Zarządzanie oświatą – AR Szczecin, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – US Szczecin.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 01.05.2021 r. do 14.05.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena:  250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty