Jak zakończyć rok szkolny? Zadania i obowiązki nauczycieli i wychowawców (05a/2020)

DLACZEGO WARTO

 • Uaktualnisz wiedzę na temat podstaw prawnych procesu oceniania i klasyfikowania, nabędziesz kompetencje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia klasyfikacji rocznej
 • Dzięki nabytym kompetencjom sprawnie ocenisz uczniów, przeprowadzisz klasyfikację końcową, sporządzisz odpowiednią dokumentację
 • Otrzymasz wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia klasyfikacji rocznej oraz wskazówki, które pomogą uniknąć wnoszenia zastrzeżeń do trybu wystawiania ocen

DLA KOGO

 • Nauczyciele wszystkich typów szkół
 • Wychowawcy oddziałów klasowych

O CZYM  

 • Analiza przepisów dotyczących  oceniania i klasyfikacji uczniów – wynikające z nich obowiązki nauczycieli i wychowawców
 • Czym różni się klasyfikacja śródroczna od rocznej?
 • Czym różni się klasyfikacja roczna od końcowej?
 • Klasyfikacja roczna – warunki promowania i klasyfikowania uczniów – egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, sprawdzające
 • Dokumentacja szkolna – jak poprawnie wypełnić arkusz ocen i świadectwo
 • Praktyczne rady, które pomogą uniknąć odwołań od ocen rocznych

AUTOR E-KURSU

Iwona Boguswieloletni nauczyciel-praktyk, pasjonat swojego zawodu; dyrektor szkoły podstawowej; członek komisji egzaminacyjnych; certyfikowany trener kadr systemu oświaty; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna – US Szczecin, studia podyplomowe na kierunkach: Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – TWP Szczecin, Edukacja wczesnoszkolna – US Szczecin, Wychowanie fizyczne – US Szczecin, Zarządzanie oświatą – AR Szczecin, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – US Szczecin.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 01.05.2021 r. do 14.05.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena:  250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty