Jak uczyć stawiania pierwszych kroków w zadaniach na dowodzenie?

DLACZEGO WARTO

 • Usystematyzujesz wiedzę na temat dowodzenia twierdzeń w kontekście realizacji podstawy programowej z matematyki i przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, poznasz skuteczne metody nauczania związane z prostym rozumowaniem dowodowym
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz lekcje matematyki, osiągniesz lepsze wyniki oraz wyeliminujesz u uczniów wyuczoną bezradność intelektualną
 • Szkolenie to garść ciekawych pomysłów na lekcję oraz zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu matematyki

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • Zadania na dowodzenie w podstawie programowej szkoły podstawowej
 • Zadania na dowodzenie na egzaminie
 • Interpretacje pojęć matematycznych
 • Eksperymenty w geometrii
 • Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?
 • Związek geometrii z arytmetyką

KTO PROWADZI  

Ryszard Markowicz – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji:  …………… r., godz. 15.00-19.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.