Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym? (01/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz prawidłowości rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym; dowiesz się, jak stymulować rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, jak pracować w sytuacji wystąpienia deficytu; poznasz metody oraz praktyczne techniki wspomagające nabywanie nowych kompetencji; zapoznasz się z praktycznymi ćwiczeniami, które z powodzeniem można stosować w pracy w przedszkolu, gabinecie pedagoga lub psychologa
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaplanujesz działania terapeutyczne w szkole w ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz przyczynisz się do poprawy funkcjonowania swoich podopiecznych
 • Szkolenie prowadzi praktyk; otrzymasz autorskie pomysły i najnowsze, wartościowe pomoce edukacyjne oraz terapeutyczne

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

O CZYM  

 • Kompetencje emocjonalne i społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym – wprowadzenie
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje
  społeczno-emocjonalne w szkole – podstawa prawna, plan pracy
 • Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
 • Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie?
 • Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
 • Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
 • Zabawy, ćwiczenia i warsztaty  wspomagające rozwój społeczny

AUTOR E-KURSU

Karolina Drelich – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta; terapeuta TUS absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi;  prowadzi własny gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny „Relacja”; zajmuje się psychoterapią indywidualną, poradnictwem psychologicznym, socjoterapią oraz prowadzi grupy TUS; współpracuje z placówkami edukacyjnymi na terenie Szczecina, prowadzi warsztaty psychologiczne, konsultacje dla rodziców i dzieci.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 16.01.2021 r. do 29.01.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty